3.A

Práce, výkon, energie

kladkostroj:
 
Kladka pevná a volná:
 
Kladkostroj:
 
Zákon zachování energie:
 
opakování tématu:
 
částice v látkách:
 

Termika

Jouleův pokus:
 
šíření tepla:
 
opakování změny skupenství:
 
Jak si vyrobit zmrzlinu:
 
Parní lokomotiva:
 
Spalovací motor čtyřdobý:
 
Karburátor:
 
Spalovací motor dvoudobý:
 
Model atomu:
 

Elektřina

Elektrostatika:
 
Elektrování balónů:
 
Jak funguje galvanický článek:
 
Encyklopedie elektřiny:
 
Virtuální laboratoř:
 
Odpor kovového vodiče:
 
 
Značení rezistorů:
 

Kmity, vlny, akustika

Kyvadlo:
 
Pružina:
 
Periodický pohyb harmonický:
 
Příčné vlnění:
 
Podélné vlnění:
 
Příčné a podélné vlnění:
 
Výška tónu:
 
Rychlost zvuku:
 
Tohle umí rezonance:
 
 
 
 
 

Studijní materiál

Domácí úkol

23.09.2019 13:50
Podívejte se na film www.ceskatelevize.cz/porady/10319921345-rande-s-fyzikou/211563230150009-prace-vykon-energie/ a vyplňte pracovní list. Termín odevzdání 7. 10. 2019

—————